G-H49G3EKZL7
53576255
Købmandens historie

Al historie er venligst udlånt af Askø Museum v/ Sally Møller samt en tidligere brugslærling.

Ovenstående postkort af Askø gl. købmandsbutik er dateret d. 18. juli 1914. Det er selvsamme bygning, hvori der huserer købmandshandel i i dag.
Den allerførste lille købmandsbutik kender man ikke åbningsåret på. M
an ved, at der i 1880 opholdt sig en 26-årig ugift købmand på Risbækgård ved navn Christen Hansen. Men om han var købmand på Askø, står hen i det uvisse. 
I en periode var der foruden en brugsforening på Lilleøvej også en lille købmandshandel på Konemadevej. Man kan undre sig over, at det var muligt at drive en lille købmandsforretning sideløbende med brugsen, men Mie Lobedanz fortæller: "Jeg ved, at min far har fortalt, at der var mange, der ikke ville handle i Brugsen til at begynde med - og der var sådan lidt murren i krogene - der gik "ø-mudder" i det, som min far (Harry Jensen) kaldte det". I 1920 overtog brugsforeningen da også den lille købmandshandel af Rasmus Rasmussen (læs mere herunder). 

 I årene 1885-1899 var Hans Geertsen købmand på Askø, hvor også hans forældre boede. Faderen var gårdmand. Hans Geertsen døde ret tidligt, 36 år gammel, d. 22. maj 1899. Hans Geertsen var gift med Hilda Anna Marie f. Jørgensen, hvis forældre også drev en gård på Askø. 

Efter Hans Geertsens bortgang i 1899, giftede Hilda sig i 1901 med fiskeren Niels Laurits Jensen, som derved bliver købmand.

I 1901 boede der 137 mennesker på Askø-Lilleø. Der var flere grovvareudsalg og en købmand. 
I fiskerhytten på Konemadevej 1, var der også i mange år en høkerbutik med bl.a. alt til fiskeri. 

I 1906 var det købmand Carl Lenhardt Jensen og Ida Martine, f. Hansen, der drev købmandshandlen. Carl Jensen stoppede med at drive købmand i 1908 og købte landbrug på Femø.

 I 1908-1921 var Georg Jensen (født 1885 på Askø) købmand. Han emigrerede i 1923 til Amerika med kone og to børn efter at have opholdt sig en tid i København inden afgang til Amerika, hvor de tog navnet Vidar i stedet for Jensen.

I 1920: Askø Brugsforening blev stiftet i 1920. Det var fem Askøborgere: Postekspeditør Niels Larsen, Gårdejer Rasmus Madsen, Jørgenius Lock, fisker Oluf Jørgensen og mejeribestyrer Andreas Kjærsgaard, der var foregangsmænd for oprettelsen af en brugsforening.
Der manglede bare en ejendom, hvor der kunne oprettes en butik. Derfor henvendte man sig til købmand Rasmus Rasmussen, der havde forretning på Konemadevej 45, om han ville sælge forretningen, og det gik han med til. Derved fik Askø en brugsforening. 
Der blev nedsat en bestyrelse bestående af initiativtagerne til brugsforeningen med mejeribestyrer Andreas Kjærsgaard som formand, der forhandlede med købmand Rasmus Rasmussen om overtagelse af ejendommen på Konemadevej. Man vedtog at købe ejendommen med forretning og løsøre for 160.000 kr. Varelageret købtes særskilt til indkøbspris, der beløb sig til 10.136 kr. og betaltes kontant. 
D. 4. juni 1920 åbnede brugsforeningen med en åbningstid fra kl. 13.00-18.00 på ugens første seks dage, hvor bestyrelsen stod for indkøb og udlevering af varer, indtil der var ansat en uddeler. 

I 1921 blev den første uddeler i brugsforeningen mejerist Viggo Christian Larsen, Nykøbing F. sammen med hustru Dorthea f. Iversen. Han fratrådte i 1933.

I hvert fald 1925-1930 var Jens Holger Jensen købmand på Lilleøvej. Han var søn af Gårdejer Geert Jensen og hustru Nielsine Mathilde f. Jørgensen på Klokkergården. I dette tidsrum var 191 personer i folketallet. 

 1. juli 1933 tiltrådte 1. kommis Martin Dall, Langø som uddeler sammen med hustru Dagmar Hansine Jensen. De fik fire børn, to sønner og to tvillingepiger. De var der til 1946, hvor de måtte forlade brugsforeningen.

1. november 1946 blev 1. kommis Osvald Larsen, Skørringe brugsforening, ansat som uddeler. Han var der til 1. juni 1949, hvor han fik uddelerplads i Reersnæs brugsforening. 

I stedet kom brugsuddeler Kaj Ludvig Olsen fra Lillerød brugsforening til sammen med hustru Gerda f. Krogh. De var der til 1. oktober 1953, hvor han fik plads som uddeler i Nørre Alslev brugsforening.

 1. oktober 1953 hed uddeleren Villy Vilhelm Østerskov Christiansen, Baarse brugsforening. Han var gift med Gurli Magdalene Westergaard Hansen.

1. november 1954 blev J. Ove Hansen, Orehoved brugsforening, uddeler. 

 1. oktober 1956 blev Kommis Carlo Andersen, Vipperød brugsforening, ansat som uddeler. 

 1. oktober 1958 var det uddeler Thomas Skov, der sammen med hustru Kirsten Skov, drev købmandshandlen. De fik sønnen Erik Juhl Skov, mens de boede på Askø. 

I 1960 er Harry Andreas Jensen købmand på Askø. Harrys købmandsbutik lå på hjørnet af Lilleøvej og Konemadevej. Samtidig var Brugsforeningen i den nuværende købmandshandel.

1. februar 1962 blev Erland Henning Andersen, Boes brugsforening ved Skanderborg, ansat som ny uddeler. 

1. juli 1965 blev Jørgen Lund, Broager, uddeler. 

15. september 1967 blev O. Gunner Petersen, Sakskøbing, ny uddeler. Han var også bestyrer af det private elværk man havde på Askø, der var drevet af larmende dieselmotorer, indtil SEAS i 1973 lagde et søkabel ind over Fejø og Lilleø. Han døde d. 23. oktober 1970, og efterlod sig hustru og fire børn. Hustru drev brugsforeningen videre til d. 1. november 1970. 

 1. november 1970 blev Erik Olsen, København, uddeler. 

1. november 1976 blev Mogens Hansen ansat som uddeler. Han var der til brugsforeningen blev opløst i 1978. 

Da Brugsen stoppede i 1978, kom der en stadig strøm af nye købmænd, men alle havde svært ved at få en rimelig dagsløn ud af det.

► En af disse købmænd var nuværende pottemager og indehaver af Askø Krukkeri Bjarne Askens, der kom til Askø i 2002 og drev købmand på øen 2003-2007.

Ved en stiftende generalforsamling i juni 2010 oprettedes en Andelsforening, hvor der indkom lidt over 150.000 kr. på andele. Der blev valgt en bestyrelse med syv medlemmer, der af Askø Butiksforening, som ejer bygningerne, fik favorable lejebetingelser. Ved hjælp af frivillig arbejdskraft fra såvel faste som sommerhusbeboere, kom købmandsbutikken godt i gang. Daglig leder blev Inger-Lise Pedersen.
Optakten til andelsforeningen var en interessegruppe bestående af Lisa Mulvad, Inger-Lise Pedersen, Peter Larsen fra Lilleø, Sally Møller Hansen fra Askø samt Marianne Hansen fra Lilleø. 

Historien bliver tilrettet, hvis der fremkommer nye oplysninger. 

Opdateret 10.06.2024 - til forsiden